Програм ИДЕНТИТЕТИ – Затворен Јавни позив

May 19, 2022

Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ званично је затворен.

На овај Програм истраживачи су конкурисали са укупно 160 предлога пројеката.

Програм ИДЕНТИТЕТИ је програм Фонда за науку који је намењен друштвеним и хуманистичким наукама, са укупним опредељеним буџетом од 2.000.000 €. Укупан буџет свих пристиглих предлога пројеката је 20.501.488,08 €. Hajмањи буџет предложеног пројекта је 13.646,86€, а највећи 150.000 €, док је просечна вредност 128.133,99 €.

Носиоци пројеката су факултети и институти из Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Приштине, Суботице, Сомбора, Јагодине и Сремске Каменице.

Од 14. марта, када је Јавни позив за Програм ИДЕНТИТЕТИ расписан, Фонд за науку је активно комуницирао са заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

У периоду док је Јавни позив био отворен, Фонд за науку је подршку током припреме пројеката пружао путем дигиталних канала комуникације и организовао 5 онлајн отворених врата путем платформе за видео конференцију на којима је учествовало укупно 269 истраживача. Питања и одговори са отворених врата су били редовно објављивани на сајту Фонда за науку како би сви истраживачи имали приступ свим информацијама. Током припреме програма, Фонд је одговарао на преко 200 мејлова у вези са Програмом и на интернет страници позива објављено је 309 одговора на постављена питања са отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ путем мејла добијају обавештења о пријему предлога пројекта.

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози који испуњавају услове Програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката у оба степена ће обављати инострани стручњаци, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Актом програма ИДЕНТИТЕТИ.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће истраживаче обавештавати путем мејла, као и на званичном сајту и мрежама Фонда за науку.

Захваљујемо се свим истраживачицама и истраживачима који су исказали интересовање за овај програм и са којима смо имали прилику да комуницирамо у периоду отвореног јавног позива.

Meet our team
The members of the project team are senior researchers from the Institute of Archaeology, Vinča Institute of Nuclear Sciences, and the Faculty of Philosophy in Belgrade.
Team