RTS LAB Ideje:Bakarna i bronzana kultura Balkana

October 20, 2022

Zamislite da obavljate arheološka iskopavanja kuće stare oko šest hiljada godina na jednom lokalitetu kod Niša i da među keramikom uobičajenom za taj period, pronađete i neobične oslikane posude sa poklopcem izrađenim u formi ljudskog lica, identične primercima iz donjeg Podunavlja - lokaliteta udaljenog oko petsto kilometara od mesta istraživanja.

Kako su ovi predmeti dospeli ovde? Da li su produkt razmene među populacijom iz te udaljene oblasti? Da li su došle u naše krajeve migracijama ili su u pitanju lokalni proizvodi koji su izrađivani po uzoru na primerke iz udaljenih krajeva - samo su neka od pitanja na koje projekat „The Flow" traži odgovore.

U novoj epizodi serijala „Ideje" arheolozi nas upoznaju sa načinom na koji će istražiti ključna sociološka pitanja kada je reč o međusobnom odnosu i eventualnom kretanju zajednica koje su naseljavale teritoriju Balkana u periodu između petog i drugog milenijuma pre naše ere, koje predstavljaju jedan od ključnih faktora u socio-kulturnoj transformaciji društva tokom kasnije praistorije.

Meet our team
The members of the project team are senior researchers from the Institute of Archaeology, Vinča Institute of Nuclear Sciences, and the Faculty of Philosophy in Belgrade.
Team