Name
Petar Milojević
Institution
Institute of Archaeology
Curriculum

Petar Milojević is a research assistant at the Institute of Archaeology in Belgrade. He holds a Bachelor degree from the Department of Archaeology, Faculty of Philosophy, where he is currently enrolled in PhD studies. The focus of his research is in prehistoric archaeology with a particular interest in settlements and settlement patterns during the Bronze and Iron Age. Further, he is interested in speleoarchaeology, paleoeconomy, material culture, social organization, and technological development of prehistoric populations in the Central Balkans.

Selected Publications
2019 П. Милојевић, Ј. Кузмановић-Цветковић, Топографске и економске карактеристике налазишта из металних доба у Топлици. Гласник Српског археолошког друштва 35, 27–63.
https://www.academia.edu/42636514/TOPOGRAFSKE_I_EKONOMSKE_KARAKTERISTIKE_NALAZI%C5%A0TA_IZ_METALNIH_DOBA_U_TOPLICI_TOPOGRAPHIC_AND_ECONOMIC_CHARACTERISTICS_OF_METAL_AGE_SITES_IN_TOPLICA
2017 П. Милојевић, Т. Трајковић-Филиповић, Праисторијска налазишта у Алексиначкој котлини: Евиденција и ревизија старих података, Алексинац – Ниш 2017.
https://www.academia.edu/36256161/Praistorijska_nalazista_u_Aleksinackoj_kotlini_-_Evidencija_i_revizija_starih_podataka
2017 П. Mилојевић Д. Милановић, Топографија праисторијских локалитета у Ражањској општини, у: (ур.) С. Рајић, Г. Јашовић, И. Бецић, Љ. Васиљевић, Капија Поморавља у духовној историји Срба, Својиново – Крушевац, 2017, 9-18.
https://www.academia.edu/28715830/Topografija_praistorijskih_lokaliteta_u_Ra%C5%BEanjskoj_op%C5%A1tini_Topography_of_prehistoric_sites_in_Ra%C5%BEanj_municipality
В. Филиповић, Д. Милановић, П. Милојевић, Микенски мач из околине Алексинца. Весник, часопис за историју, музеологију и уметност 42, 2015, 9-17.
https://www.academia.edu/15121078/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%9C%D0%90%D0%A7_%D0%98%D0%97_%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%95_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%90_Mycenaean_Sword_from_Aleksinac_Serbia_
2015 P. Milojević, I. Kajtez, S. Milošević, Speleological objects of Sokobanja as potential Palaeolithic sites, Sokobanja, 2015.
https://www.academia.edu/20755947/SPELEOLOGICAL_OBJECTS_OF_SOKOBANJA_AS_POTENTIAL_PALAEOLITHIC_SITES_Die_Speleologischen_Objekte_Sokobanjas_als_potenzielle_pal%C3%A4olithische_Fundst%C3%A4tten
Meet our team
The members of the project team are senior researchers from the Institute of Archaeology, Vinča Institute of Nuclear Sciences, and the Faculty of Philosophy in Belgrade.
Team